Links
Start Foto-albums Genealogie Links Diversen Meike

 

   Stichting "De Regenboogboom"
   Een vrijwilligersproject voor alle kinderen die te maken hebben met een (levensbedreigende) ziekte, trauma of handicap.
   "Een droom wordt werkelijkheid".

 

   Pro-Gen "genealogie la carte" - ook met links naar genealogische sites van Pro-Gen-gebruikers.

 

   Homepage KBO - afdeling Zeewolde.

 

Annemien Kuijpers-
Kasma

   Site over de Friese families Kasma, Zuidema, Alberda en Wierda.
   De genealogie-homepage van Annemien Kuijpers-Kasma.

 

   Vereniging Ouders van een Overleden Kind. 
   Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind,
   die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

 

  Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland: alle mogelijke documentatie en archieven
  die betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland.

 

 

Marloes

   Een mooie en informatieve site over onder andere de ziekte ME-CVS, stijldansen, het koor "MASK" en
   veel interessante links.

 

  TRESOAR - Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (onder andere: informatie uit het Rijksarchief
  in Friesland).

 

Hettinga Stichting

  Fraaie site betreffende de Friese familie Hettinga - De Hettinga Stichting.

 

   Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.
   En van de doelstellingen: het steunen en begeleiden van ouders, broers en zussen en grootouders van
   kinderen met kanker, en van kinderen met kanker tijdens n na ziekte en behandeling

 

horizontal rule